Novi proizvod – metalne konstrukcije

Lh-Tec d.o.o. pored prerade drveta bavi se i izradom metalnih konstrukcija, kao npr. unutrašnjih i vanjskih ograda, pretežno od crnog željeza kao i svih ostalih konstrukcija od metala. Zavarivanje vršimo MIG/MAG I WIG/TIG postupkom.

Površinska zaštita materijala najčešće je cincarena, farbana ili plastificirana.

679